Boczarski Zygmunt

Pseudonim: "Karzełek".

Stopień: starszy sierżant

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Komendant Placówki Bogoria.

Prawdopodobnie pochodził ze Zbelutki. W Bogorii mieszkał u rodziny przy ulicy Kolejowej 4.
Na początku konspiracji związany był z Organizacją Orła Białego.

Desygnowany przez Obwód Sandomierz do tworzenia Placówki Bogoria. Prawdopodobnie miało to miejsce pod koniec 1939 roku.
Funkcję pełnił do końca 1940 roku.
Następnie przez pewien czas zawiązany z oddziałem "Jędrusie", gdzie przebywał w 1942 roku. W oddziale posługiwał się pseudonimem "Szefuńcio Karzełek".
Przeniesiony do referatu III Komendy Obwodu Sandomierz.