Kołodziejczyk Stanisław

Pseudonim: „Bandera”, „Orkan”.
Stopień wojskowy: strzelec, kapral podchorąży, ppor.
Gimnazjalna Drużyna Bojowa w Końskich.
Pluton 201 Placówki Końskie, Obwód Końskie.
II Zgrupowanie Zgrupowań Partyzanckich „Ponury”.
Oddział partyzancki Stanisława Kołodziejczyka „Orkan”.
Oddział partyzancki Antoniego Hedy „Szary”.
Podczas akcji Burza 272 pp, później przeorganizowany w 3 ppLeg.

-Urodził się 10 października 1922r. w Końskich.
-Uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki w Końskich (maturę złożył konspiracyjnie).
-Junak Szkolnego Przysposobienia Wojskowego.W dniach 3-4 września 1939r. służył ochotniczo w koneckiej samoobronie.
-Jesienią 1939r. wstąpił do Gimnazjalnej Drużyny Bojowej, która na początku 1941r. zostaje włączona do ZWZ.
-Zostaje żołnierzem plutonu konspiracyjnego nr 201 w Placówce Końskie (Obwód Końskie) dowodzonego przez Zygmunta Wyrwicza „Cumulus”.
-Od grudnia 1941 roku słuchacz zorganizowanego w Obwodzie Końskie Pierwszego Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty. Po jego ukończeniu, w lipcu 1942r., został awansowany do stopnia kapral podchorąży i objął funkcję dowódcy drużyny w plutonie 201.
-W nocy z 2 na 3 listopada 1942r. bierze udział w akcji opanowania więzienia w Końskich.
-12 lipca 1943r. po wsypie w konspiracyjnej kryjówce Kedyw w Końskich (dom Chmielowskiego określany jako „Plebania”) bierze udział w ewakuowaniu broni, a następnie w nieudanej próbie ataku na więzienie.
-W nocy z 19 na 20 sierpnia 1943r. bierze udział w akcji II Zgrupowania „Robota” na pociąg pod Wąsoszą i dzięki temu unika aresztowania w Końskich.
-Od 20 lipca wstępuje do Zgrupowania gdzie zostaje dowódcą drużyny w II plutonie por. „Kmicica”.
-Po śmierci ppor. cc. „Robota” 14 października 1943r. II Zgrupowanie zostało częściowo rozformowane. Kołodziejczyk utrzymuje jednak konspiracyjne kontakty z przełożonymi ze zgrupowania np. w styczniu odwiedza ukrywających się żołnierzy przekazując im fundusze na utrzymanie.
-W styczniu 1944r. Komenda Obwodu Końskie utworzyła oddział partyzancki z 29 zbiegłych z niewoli jeńców sowieckich. Jego dowódcą został Stanisław Kołodziejczyk, przyjmując jednocześnie pseudonim „Orkan”.
-13 marca 1944 r. oddział wszedł w skład oddziału partyzanckiego Antoniego Hedy „Szary”, gdzie po pewnym czasie Kołodziejczyk został dowódcą I plutonu.
-W dniu 20 sierpnia 1944r. awansowany do podporucznika.
-Podczas akcji Burza, z oddziałem „Szarego”, oddział wchodził początkowo w skład 272pp, a następnie po reorganizacji tworzył II batalion 3 ppLeg. w którym przeszedł cały szlak bojowy.
-Prawdopodobnie 27 listopada 1944 r. został urlopowany, lecz nie zwolniony ze służby.
29 grudnia 1944r. został w Końskich aresztowany i osadzony w miejscowym więzieniu.
-Na początku stycznia 1945r. przewieziony do więzienia w Częstochowie, skąd więźniowie uwalniają się sami z chwilą wkroczenia do miasta Sowietów.
-W 1945r. razem z Konstantym Chabierą „Świt” podejmuje próbę nielegalnego przejścia „na zachód”, ale zostaje aresztowany.
-Po zwolnieniu wstąpił do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera zamieszkał we Wrocławiu gdzie podjął pracę.
-Zmarł 7 października 1993r. Pochowany na cmentarzu we Wrocławiu.