Górska Irena

Irena Górska z mężem Janem - w Dąbrowie pod Warszawą 1943 r.

Pseudonim: „Maryla”
Oddział II wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Urodziła się w Nakle nad Notecią 21 kwietnia 1918 roku.
-Wykształcenie średnie oraz nieukończona, przerwaną na skutek wojny naukę gry na fortepianie w Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy.
-W październiku 1941 roku wyszła za mąż za Jana Górskiego, który jako „Faraon” był II zastępcą szefa Oddziału II wywiad Komendy Okręgu Kielce.
-Pod koniec 1941 r., zaprzysiężona przez męża do pracy w konspiracji pełniła rolę kurierki do specjalnych zleceń.
-Wkroczenie wojsk sowieckich zastało ją w styczniu 1945 roku w Częstochowie. W obawie przed aresztowaniem zaczęła się wraz z mężem ukrywać, zmieniając często miejsce pobytu.
-Już w roku 1945 zaczęła poważnie chorować na serce.
-Jesienią 1948 r. przyjechała do Warszawy z mężem który się ujawnił.