Dulęba Paweł

Pseudonim: "Borsuk".

Stopień wojskowy: sierżant.

Oddział partyzancki "Nurta".

Żołnierz Zgrupowania Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurt".

Wiosną 1944r. przydzielony do oddziału partyzanckiego Tomasza Wójcika "Tarzan" (wchodzi w skład oddziału "Nurta".
Poległ 7 lipca 1944r. w Woli Grójeckiej z większością oddziału.