Sumara Wilhelm

Pseudonim: „Bronisław”, „Wil”

Stopień wojskowy: podporucznik

Szef referatu II wywiad Komendy Obwodu Kielce

-Prawdopodobnie pochodził ze Śląska.
-Ranny podczas kampanii obronnej 1939 r. przebywał w szpitalu w Kielcach.
-Jesienią 1939r. opuścił strzeżony przez Niemców budynek dzięki pomocy Stefanii Gierowskiej „Pnienia” (wolontariuszka w szpitalu). Nie mogąc wrócić na Śląsk zamieszkał w jej mieszkaniu przy ulicy Sienkiewicza 11 i zaczął posługiwać się konspiracyjnymi dokumentami wystawionymi na nazwisko Stanisław Janicki.
-Prawdopodobnie już na przełomie 1939/40 zostaje zaprzysiężony w ZWZ i podejmuje pracę w wywiadzie.
-Został zatrudniony w „Społem” jako kontroler terenowy co pozwoliło mu poruszać się bez problemu po terenie dawnego powiatu kieleckiego.
-Prawdopodobnie od jesieni 1940 r. zastępca szefa referatu II wywiad komendy Obwodu Kielce,
- Od wiosny 1942 r. szef referatu II komendy Obwodu Kielce ,
-11 listopada 1942 r. aresztowany w mieszkaniu przy ulicy Sienkiewicza 11,
-Nierozpoznany przez Niemców, wywieziony na Majdanek, po czterech miesiącach już nie żył.