Michałowski Aleksander

Pseudonimy: „Jasieńczyk”, „Sokół” vel Stefan Dobrowolski „Prus”

Stopień wojskowy: porucznik/rotmistrz

Komendant Obwodu Iłża ZWZ/AK

Inspektor Radomski ZWZ

Urodził się w Wilnie a z wykształcenia był inżynierem.

-1919-20 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej po zakończeniu której został zweryfikowany w stopniu porucznika rezerwy kawalerii ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. i przeniesiony do rezerwy,

-pracował w swoim zawodzie,

-wrzesień 1939 r. prawdopodobnie bierze udział w kampanii obronnej po zakończeniu której zamieszkał w Dzierzkowicach, powiat Janów Lubelski w majątku Stefana Lelka,

-wstępuje do Służby Zwycięstwu Polski,

-w październiku 1939 r. został mianowany przez mjr Józefa Spychalskiego „Sochę” dowódcę wojewódzkiego SZP Lublin pierwszym dowódcą powiatowym Janów Lubelski SZP. Od podstaw buduje struktury organizacji,

-w styczniu1940 r. z polecenia „Sochy” przekazał kierownictwo obwodu kapitanowi Zbigniewowi Slękowi „Bolesławowi”, a sam został przeniesiony  do dyspozycji Komendanta Okręgu Lublin ZWZ na stanowisko oficera do zleceń specjalnych,

-w czerwcu 1940 r. zagrożony aresztowaniem został przeniesiony do Okręgu Kielce ZWZ gdzie objął funkcję Komendanta Obwodu Iłża ZWZ/AK,

-od lutego do maja 1941 r. pełnił także funkcje Inspektora Rejonowego Radom ZWZ,

-luty 1943 roku zagrożony aresztowaniem powraca na teren Okręgu AK Lublin gdzie pozostał w dyspozycji komendy okręgu,

-3 maja 1943 r. awansowany do stopnia rotmistrza,

-mieszkał w tym czasie w Lublinie i był członkiem sztabu Komendy Okręgu w którym pełnił m.in. funkcje instruktora wyszkolenia kawaleryjskiego,

-w lipcu 1944 r. (podczas akcji „Burza”) utworzył i dowodził małym oddziałem kawalerii zwanym szwadronem dyspozycyjnym Komendy Okręgu Lublin AK,

-po wkroczeniu Sowietów pozostał w konspiracji niepodległościowej. Założył firmę handlową „Alkor” w Lublinie, której był właścicielem i dyrektorem. Zatrudniał w niej żołnierzy lubelskiej konspiracji. Występował pod nazwiskiem Stefan Dobrowolski „Prus”.

-jego dalsze losy są nieznane.