Koba Stanisław

Pseudonim: „Dobrogniew”
Placówka Piekoszów w Obwodzie Kielce

–od ? do 1 lipca 1943 r. kierownik Referatu I – ogólno organizacyjny w Placówce Piekoszów,
-w lipcu 1943 r. przeniesiony służbowo przez władze zwierzchnie (starostwo) na teren powiatu pińczowskiego, gdzie dalej kontynuował działalność konspiracyjną.