Wypiórkiewicz Jan

Pseudonim: „Scaevola”.

Komenda Obwódu Końskie SZP/ZWZ. Komenda Obwodu.

Aresztowany w dniu 8 sierpnia 1940 roku. Skierowany do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie został zamordowany w 1942 roku.

Zdjęcie przedwojenne.

Urodził się 30.12.1916r. w Końskich.

     Harcerz. Jeszcze przed wojną rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Podczas kampanii obronnej 1939 roku został powołany w Końskich do oddziału obrony cywilnej, który dokonał rozpoznania w kierunku na Przedbórz, gdzie ostrzelano niemiecką kolumnę.
     Wiele wskazuje, że w październiku nawiązał kontakt z działającą w Końskich grupą Organizacji Orła Białego. Po zaprzestaniu przez nią działalności (kilku przywódców grupy zostało przez Niemców aresztowanych jako zakładnicy) Jan Wypiórkiewicz „Scaevola” , od połowy listopada 1939 r., rozpoczął wydawanie biuletynu informacyjnego, którego celem było informowanie społeczeństwa o faktycznej sytuacji społeczno-politycznej i militarnej. Słowo „wydawanie” jest użyte trochę na wyrost bowiem pierwsze numery były przez Wypiórkiewicza pisane odręcznie.

     Pewne jest, że jeszcze w 1939 roku z Wypiórkiewiczem nawiązał kontakt Jan Stoiński „Brzoza”, budujący w mieście struktury organizacji Okręg Bojowy Kielce, który podlegał Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubal”.
     Od początku 1940 roku struktury Okręgu Bojowego Kielce weszły w skład Okręgu Kielce Służby Zwycięstwu Polsce tworząc Obwód Końskie. Wypiórkiewicz był formalnie w referacie VI BIP Komendy Obwodu. Wydawanie biuletynu, z biegiem czasu, przejęła grupa wokół niego skupiona z Tomirem Twoyańskim „Borsuk” na czele. Wynikało to stąd, że sam Wypiórkiewicz rzucał się w wir coraz to nowych zadań. Ułatwiał on nawet przerzuty ludzi do odradzającej się we Francji armii polskiej. Jego działalność nie jest do końca rozpoznana.
     Jej kres położyło aresztowanie w dniu 8 sierpnia 1940 roku co miało związek z jego kontaktami z konspiracyjnym harcerstwem w Poznaniu. Po aresztowaniu został skierowany do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie został zamordowany w dniu 23.03.1942 roku.