Przyłęcki Janusz Marian

Pseudonimy: „Harcerz”, „Pesa”
Ksiądz.
Oddział II Wywiad Komendy Obwodu Kielce.

-Urodził się 16 maja 1906r. w Zagórzu, koło Będzina jako syn Stanisława – inżyniera kolejnictwa i Marii Eleonory z domu Straszewskiej.
-W ostatnich latach I Wojny Światowej ukończył pierwszą klasę gimnazjum w Dimitriewce w guberni jekatierinosławskiej. Jego ojciec Stanisław został uwięziony podczas rewolucji październikowej. Po dwu latach udało mu sie uciec do Polski. W więzieniu jednak stracił zdrowie i wkrótce zmarł. W ojczyźnie Janusz ukończył II i III klasę gimnazjum w Dąbrowie Górniczej. Dopiero po dwu latach przerwy, spowodowanej ciężką chorobą, ukończył edukację na szczeblu szkoły średniej w Królewskiej Górze.
-Wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Ukończył je 19 czerwca 1932r. i został wyświęcony przez bpa Augusta Łosińskiego.
- Od 19 czerwca do 21 listopada 1933r. pracował jako wikariusz parafii Bł. Wincentego w Jędrzejowie, a potem, jako wikariusz w Kazimierzy Wielkiej. We wrześniu 1939r. wziął udział w kampanii jesiennej.
-16 grudnia 1939r., biskup Czesław Kaczmarek ustanowił w Kostomłotach parafię Św. Andrzeja Boboli. Jej proboszczem został ksiądz Janusz Przyłęcki. Powodem utworzenia nowej parafii był fakt, że wioski Miedziana Góra, Kostomłoty I i II oraz Laskowa należały przed wojną do parafii Św. Krzyża w Kielcach, a duża odległość od kościoła, szczególnie w okresie zimy uniemożliwiała uczestnictwo parafian w nabożeństwach. Swoją posługę duszpasterską ksiądz musiał pełnić w dwóch kaplicach: pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego (znajdującej się na Górze Jana przy zbiegu Kostomłotów I i II) oraz pod wezwaniem Św. Barbary w Miedzianej Górze.
-Przyłęcki był bardzo zaangażowany w pracę konspiracyjną, głównie w wywiadzie obwodu. Miał pseudonimy: „Harcerz” i „ Pesa”. Jedną z konspiracyjnych kwater miał u niego Komendant Obwodu Kielce Józef Włodarczyk „Wyrwa”.
-Marzeniem ks. Janusza Przyłęckiego była budowa własnego kościoła. Materiał na budowę gromadził już w czasie wojny by 18 listopada 1945r. ks. bp Czesław Kaczmarek mógł poświęcić pierwszy drewniany kościół w Kostomłotach. Jako kolejna wybudowana została malutka plebania (parafianie własnoręcznie wykonali pustaki). W 1960 r. wybudowana została okazała plebania.
-Po wojnie był prześladowany przez UB za działalność konspiracyjną w AK.
-W roku 1963 otrzymał godność Szambelana Papieskiego.
-Dnia 4 grudnia 1967r. został mianowany proboszczem parafii Gorzków w dekanacie Kazimierza Wielka. Tam ks. Przyłęcki zaczął chorować . Postanowił starać sie o przeniesienie, ale w 1970r. władze państwowe uniemożliwiły mu objecie funkcji proboszcza w Białogonie.
-W dniu 17 lipca 1978r. przeszedł w stan spoczynku, opuścił Gorzków i zamieszkał w domu Księży Emerytów Diecezji Kieleckiej w Kielcach.
-Zmarł po długiej chorobie 19 października 1984r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Kostomłotach.