Kratke Andrzej

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg.
8 sierpnia 1944r. wysłany z kompanii w patrolu pod dowództwem kaprala Wacława Raja do Staszowa w celu odebrania zamówionego pieczywa. Działania frontowe uniemożliwiły patrolowi powrót do kompanii.