Kubacka Maria

Pseudonim: „Babcia”
Wywiad Okręgu i Obwodu Kielce, BIP Obwodu i Okręgu Kielce

-Mieszkała w Kielcach przy ul. Wesołej 42.

-Od początku konspiracji lokal służył za skrzynkę kontaktową dla Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce.

-Od 1943 r. prowadziła rozdział prasy konspiracyjnej dla wywiadu Obwodu Kielce,

-Od stycznia 1944 r. funkcjonował u niej powielacz na którym wydawano pismo „Prawda Polska”. Był to organ BIP Obwodu Kielce, a następnie BIP Okręgu Kielce, a redagował ją Józef Andrzej Gierowski „Mamut”.