Piątkowski Marian

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Uczestniczył w szkoleniu żołnierzy placówki.