Schutz Przemysław

Pseudonim: „Ludwik”.

Stopień wojskowy: ppor.
Inspektorat Częstochowa.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Oddział partyzancki M.Tarchalskiego "Marcin".

Urodzony w lipcu 1914r. Mieszka w Bogumiłku, Gmina Lelów gdzie jego ojciec Antoni (także w konspiracji) posiadał majątek.
W II RP otrzymał stopień ppor.
Nie znamy przebiegu służby podczas kampanii jesiennej 1939r.
W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
Początkowo (nie wiemy od kiedy) pełni funkcje oficera zrzutowego w Inspektoracie Częstochowa.
Od czerwiec 1943r. do wrzesień 1943r. Zastępca Szefa Kedyw Obwodu Włoszczowa i jednoczenie dowódca liniowy oddziału partyzanckiego M. Tarchalskiego „Marcin”.
Po podziale na kompanie pełni także funkcję dowódcy 1 kompanii w oddziale.
27 listopada 1943r. poległ pod Bichniowem, Obwód Włoszczowa, podczas starcia z Niemcami.