Zdzienicki Andrzej

Pseudonimy: „Paszko Złodziej”, „Paszko”.

Stopień wojskowy: kapral podchorąży.

Referat VI Komendy Obwodu Końskie.

Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr "Hubala"

Dowódca grupy Związku Odwetu w Placówce Niekłań.

Później w Obwodzie Opatów.

Komenda Okręgu AK - Referat Przerzutów Powietrznych.

-Mieszkaniec Furmanowa koło Niekłania. Rok urodzenia 1920. Uczył się w koneckim Gimnazjum i Liceum.

-Maturę złożył w 1939 roku. Odbył pełny kurs Szkolnego Przysposobienia Wojskowego i turnus Służby Pracy.
-Jesienią 1939 roku wszedł w Końskich w skład grupy skupionej przy wydawaniu konspiracyjnego biuletynu.

-Od stycznia 1940 grupa wchodzi w skład ZWZ i tworzy trzon referatu VI – Biuro Informacji i Propagandy.
-Po 15 marca 1940r. wstąpił w Hucisku do Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubal”, w którym przebywał, aż do rozproszenia piechoty w dniach 4-5 kwietnia 1940r.
-Po powrocie na teren Obwodu Końskie wszedł w skład (lato 1940r.) grupy do zadań specjalnych utworzonej pod dowództwem Stanisława Białeckiego „Tygrys”, „Scaevola”, która podlegała bezpośrednio Komendantowi Obwodu.     Brał udział w wyszukiwaniu (jesień 1940r.) miejsc odpowiednich na zrzutowiska.

-Od początku 1941 roku grupa została przekształcona w zalążek Związku Odwetu. „Paszko Złodziej” został powołany na dowódcę grupy ZO w Niekłaniu. Bardzo często przebywał jednak w Końskich.
-Od początku stycznia 1942 roku do połowy czerwca 1942 roku uczestniczy w Pierwszym Zastępczym Kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty organizowanym przez Komendę Obwodu. Po zdaniu egzaminu został mianowany kapralem podchorążym.
-Od początku lipca do końca października 1942 prowadził zajęcia podczas Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Piechoty zorganizowanego w Placówce Niekłań.
-W nocy z 1 na 2 listopada 1942 roku w koneckim domu inżyniera Stanisława Białeckiego został aresztowany razem z Józefem Węgrzynem „Ostroga”. W tym samym miejscu aresztowano Komendanta Obwodu, który próbując uciec został zastrzelony. Aresztowani zostali umieszczeni w koneckim więzieniu.

-W nocy z 3 na 4 listopada 1942 roku aresztowani zostali uwolnieni przez grupę dowodzoną przez Zygmunta Wyrwicza „Cumulus”. 

-Po zaopatrzeniu w fałszywe dokumenty został przerzucony na teren Obwodu Opatów z przydziałem do tamtejszego Kierownictwa Dywersji gdzie występował pod pseudonimem „Paszko”.

-Po połowie 1943 roku przesunięty na stanowisko kontrolera odbioru zrzutów w referacie przerzutów powietrznych Komendy Okręgu. Tę funkcję pełnił do końca trwania operacji lotniczych na terenie Okręgu.
-Po 1945 roku studiował na politechnice krakowskiej architekturę. Następnie podjął pracę w Krakowie i wreszcie w Rzeszowie gdzie zmarł w 1999 roku.