Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Do konspiracji przyjęty prawdopodobnie w 1940 roku.
Razem z synami opiekuje się sześciona skrytkami z bronią specjalnie zbudowanymi w jarze rzeki Korzenna niedaleko od domu.
W jego domu prowadzono także przez pewien czas nasłuch radiowy oraz drukowano gazetkę "Kielecki Biuletyn Informacyjny".
Po rewizji jaką Niemcy przeprowadzili w domu i pomieszczeniach gospodarczych (nic nie odkryto) nasłuch i drukarnię przeniesiono do domu Wiktora Podsiadły.