Szewczyk Zygmunt

Szewczyk Zygmunt „Bartek”

Pseudonim: „Bartek”
Stopień wojskowy: por./kpt./mjr
Szef Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Służył w 27 Pułku Piechoty, gdzie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 27 pp.
-Od 8 września 1939r. wolontariuszka w kieleckim szpitalu św. Aleksandra który Niemcy wyrzucili z budynku i ulokowali w Seminarium Duchownym przy ul. Bandurskiego (dziś Jana Pawła II). Pełniła funkcję siostry oddziałowej.
-podczas kampanii obronnej 1939r. prawdopodobnie ranny. Umieszczony w szpitalu w Kielcach (budynek Seminarium Duchownego) z którego został prawdopodobnie wyprowadzony przez Stefanię Gierowską „Pnienia”.
-Od październik 1939r. pod pseudonimem „Bartek” został szefem wywiadu w Okręgu Kielce i punkcję tą pełni do stycznia 1945r.
-Po 1945r. podejmuje współpracę z Sowietami.