Wojciechowski Julian

Zdjęcie przedwojenne.

Pseudonim: „Jurand”.
Stopień wojskowy: kpr./sierż./ppor.
Placówka Włoszczowa Miasto w Obwodzie Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodzony 30 lipca 1912r. w Ludyni, Gmina Małogoszcz. Syn Jana i Marianny. Ojciec do roku 1916 pracował jako kierownik gorzelni, następnie do roku 1918 był rolnikiem, a w latach 1919-39 był kancelistą w PKP.
-Ukończył szkołę powszechną w Miechowie. Dalej uczył się w Gimnazjum w Miechowie, ale po ukończeniu 6 klas przerwał naukę.
-W latach 1935-36 odbywa służbę wojskową gdzie uzyskuje awans na kaprala.
-Od lipiec 1937 do 1939r. Szkoła Policyjna i służba w Policji Państwowej.
-Nie znamy przebiegu służby podczas kampanii jesiennej 1939r. Wiemy jedyne, że jesienią powrócił do Włoszczowy gdzie zajął się rolnictwem.
-Od jesieni 1939r. w strukturach SZP-ZWZ-AK w Placówce Włoszczowa Miasto, Obwód Włoszczowa.
-Od 4 lipca 1943r. w oddziale partyzanckim Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”, gdzie pełnił funkcję szefa oddziału (od lipiec 1943r. , a następnie dowódcy kompanii.
-27 listopada 1943r. ranny podczas bitwy pod Bichniowem. Skierowany na leczenie na terenie Placówki Irządze (Obwód Włoszczowa). Po wyleczeniu był łącznikiem Placówki Irządze z oddziałem „Marcina”.
-Podczas leczenia uczył się na tajnych kompletach. Ukończył Liceum i zdał maturę.