Gumowski Stanisław Jan

Pseudonim: „Morski”.
Kmendant Inspektoratu Rejonowego ZWZ Radom.

Młodość i służba wojskowa

-Urodzony 24 XI 1898r. w Sierpcu, syn Franciszka i Antoniny z d. Petań.

-Ukończył 6 klas I Gimnazjum Filologicznego w Płocku. 
-W latach 1915-1918 uczestniczy w działaniach niepodległościowych.
-Żołnierz 1 pp LP, członek POW.
-W Wojsku polskim od XI 1918r.
-W okresie od 09 XI 1918-13 XII 1918 na kursie w Szkole Podchorążych Piechoty./klasa „J” w Ostrowi Maz. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 14 III 1919r.
-Służył w 31 pp w Łodzi. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, dowodził 5 kompanią II baonu 31 pp. Ciężko ranny 24 VII 1920 w bitwie z wrogiem pod Izabelinem, gdzie osobiście prowadził atak na pozycję CKM wroga. Przebywał w szpitalu. Po wyleczeniu ran powraca do 31 pp.
-Awansowany do stopnia por. sł. st. 1 VII 1922r. Zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piechoty z starszeństwem 1 VII 1923r. Nadal w 31 pp, gdzie pełni różne funkcje m.in. d-ca kompanii.
-Z dniem 26 II 1925r. przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza na stanowisko d-cy kompanii granicznej.
-W 1930r. ukończył kurs dowódców batalionów w CWP w Rembertowie.
-Awansowany do stopnia mjr-a sł. st. piech. 1 I 1931r.
-Z dniem 19 III 1931r. przeniesiony z KOP do 73 pp w Katowicach na stanowisko d-cy batalionu. W 1937r. odbył przeszkolenie w CWP w Rembertowie na kursie dla d-ców pułków.
-W 1938r. przeniesiony do 7 pp Legionów w Chełmie na stanowisko zastępcy d-cy 7 pp Leg.
-Awansowany 19 III 1938r. do stopnia ppłk sł. st. piechoty.

II wojna światowa

-W kampanii obronnej 1939r. początkowo I zastępca d-cy 7 pp Leg. Bierze udział w walkach z wrogiem na Kielecczyźnie i na Lubelszczyźnie.
-Od 08 IX 1939r. z rozkazu gen. T. Piskora w rejonie Krasnegostawu rozpoczął formowanie oddziału z nadwyżek 3 DP Leg. z których utworzono 2 Rezerwowy Pułk Piechoty.
-Od 14 IX 1939r. d-ca 2 pprez. w składzie 29 Brygady Piechoty Rez. W nocy z 19/20 IX 1939r. dowodzi tym pułkiem w ataku na Zamość. O świcie 20 IX 1939r. pododdziały pułku wdarły się do miasta, gdzie toczyły ciężkie walki.
-W czasie walk zostaje 20 IX 1939r. ranny w Zamościu i dostaje się do niewoli niemieckiej. Umieszczony w szpitalu w Zamościu, skąd udało mu się uciec.
-Od jesieni 1939r. przebywa w Radomiu. Czynny w konspiracji ZWZ.
-Od III 1940 organizator i Komendant Inspektoratu Rejonowego ZWZ Radom. Organizator struktur konspiracyjnych inspektoratu.
-W I 1941r. został w Radomiu aresztowany, jako oficer polski przez gestapo i uwięziony.
-Wysłany do oflagu. Do 29 IV 1945r. przebywał w oflagu VII A w Murnau.
-Po wojnie w II Korpusie we Włoszech. Po demobilizacji mieszkał w Wlk. Brytanii.
-W 1957r. powrócił do kraju i osiadł w Kielcach, gdzie mieszkał przy ul. Marchlewskiego.
-Zmarł w Kielcach 11 I 1960r. Pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.