Konarski Andrzej

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Jeż”, „Sznaps”.
Stopień wojskowy: ppor./por.
Adiutant dowódcy II batalionu 74 pp.

Brak informacji o pochodzeniu oraz działalności podczas okupacji niemieckiej.
Od 19 sierpnia 1944r. adiutant dowódcy II batalionu 74 pp. Zdemobilizowany na koniec października 1944r.