Sielicki Bronisław

Pseudonim: „Bronisław”.

Prawdopodobnie ogniomistrz w plutonie topograficzno-ogniowym 18 Pułku Artylerii Lekkiej.
Od połowy 1943 roku do 25 września 1943r. Kierownik Referatu „N” w Oddziale VI BIP Komendy Okręgu.