Ramm Jerzy

Pseudonim: „Powój”.

Stopień wojskowy: ppor.
Komendant Rejonu V, późniejszego Podobwodu I w Obwodzie Włoszczowa.

Młodość i wojsko

Urodził się 7 stycznia 1909r. w Dreźnie.
Ojciec Alexander von Ramm i matka Olga von Hagemeister z arystokratycznej rodziny o niemieckich korzeniach byli właścicielami majątku Hieronimów na Podlasiu.
W II RP skończył w Szwecji inżynierię leśnictwa. Studiował także na SGGW w Warszawie.
W latach 1929-1930 brał udział IV Kursie Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, który ukończył jako podchorąży.
Służbę wojską odbył w 14 Dywizjonie Artylerii Konnej w Białymstoku.
W sierpniu 1933r. pobrał się z Ireną Manteuffel (była asystentką Marii Curie Skłodowskiej), która wykładała fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszkali na Raszyńskiej w Warszawie.

II wojna światowa

Po śmierci żony w 1941r.zamieszkał w Chrząstowie, Obwód Włoszczowa gdzie został Nadleśniczym w prywatnych lasach należących do Potockich (znał ich z wcześniejszych lat). Zamieszkał z trojgiem małych dzieci w leśniczówce kolo tartaku.
Na pod koniec 1943r. zostaje Komendantem Rejonu V, który swoim zasięgiem obejmował Placówki: Chrząstów, Irządze, Lelów i Koniecpol.
W czerwcu 1944r., po reorganizacji struktur obwodu, jest Komendantem Podobwód Nr I „Bocian” (obejmuje teren jak wcześniejszy Rejon V). Funkcję pełni do stycznia 1945r.
Prawdopodobnie jeszcze podczas okupacji niemieckiej żeni się ponownie z Anną Bladziak.

Za Sowieta

22 stycznia 1945r., na mocy dekretu PKWN z 15 grudnia 1944r., utworzono państwowe Nadleśnictwo Chrząstów (później Nadleśnictwo Koniecpol), którego został nadleśniczym.
Szybko po ujawnieniu jego przeszłości stracił pracę i rozpoczęła się jego problemy.
Zajmował się głównie tłumaczeniami i nauką języków - niemieckiego, angielskiego i francuskiego.
Zmarł 30 maja 1976r. Pochowany na cmentarzu w Chrząstowie.