Dziewiór Władysław

Pseudonim: “Burza”, „Skazaniec”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
Narodowe Siły Zbrojne.
Oddział partyzancki Pawła Stępnia „Gryf”.
4 kompania II batalionu 4 ppLeg.

-Urodził się w 1910r.
-Od lipiec/sierpień 1943r. w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-Podczas reorganizacji oddziału 31 października 1943r. przydzielony do drużyny Edwarda Skrobota „Wierny”.
-W II połowie grudnia 1943r. usunięty dyscyplinarnie z oddziału przez Mariana Sołtysiaka „Barabasz” za picie alkoholu i nadużywanie broni
-W styczniu 1944r., pod pseudonimem „Skazaniec”, związuje się z NSZ i znajduje się w grupie która ma rozbić drużynę Bolesława Boczarskiego „Jurand” z oddziału „Wybranieccy”. W wyniku nieudanej akcji na Niemców jadących kolejką Rudki – Zagnańsk grupa NSZ została rozproszona.
-W Kielcach związany z patrolem NSZ Zygmunta Gajdy „Krzemień”.
-15 czerwca 1944r. bierze udział w ewakuacji ppor. cichociemnego Kazimierza Smolaka „Nurek” (ranny podczas zamachu na Franciszka Wittka). Podczas ochrony kwatery na którą przewieziono „Nurka” stoi na warcie. Ranny podczas niemieckiego ataku.
-Po akcji w szeregach oddziału partyzanckiego AK Pawła Stępnia „Gryf”.
-Podczas akcji Burza, wraz z całym oddziałem „Gryfa”, wchodzi w skład 4 kompanii II batalionu 4 ppLeg.
-Ponownie ranny, traci nogę.
-Zmarł w 1996r.