Bujalski Henryk

Pseudonim: „Kościesza”.

Oddział VI BIP Komendy Okręgu Kielce.

Zbierał informacje dla Referatu społeczno-politycznego Oddziału VI BIP Komendy Okręgu z terenu Radomia.
W swoim mieszkaniu w Radomiu prowadził także centralną skrzynkę kolportażu prasy przysyłanej z BIP Komendy Głównej.

Pierwszy zastępca Szefa Oddziału VI BIP Komendy Okręgu od? do ? (z całą pewnością przed 1942r.)