Bobrowski Józef

Pseudonim: „Kalasanty”.

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Maszynista na linii kolejki wąskotorowej.