Bobrowski Eugeniusz

Pseudonim: „Kmita”.

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Łącznik Placówki Bogoria.