Sarna Piotr

Pseudonimy: „Wierny”, „Orkan”, „Wielki”
Stopień wojskowy: chorąży/podporucznik
Kierownik rejonu wywiadowczego
Komendant Placówki Daleszyce
Dowódca II plutonu 2 kompanii I batalionu 4 pp Leg.

-chorąży zawodowy 4 Pułku Piechoty Legionów na Bukówce w Kielcach,
-kampanię jesienną odbywa w macierzystym pułku i kończy ja kapitulacją w Modlinie,
-po powrocie do Kielc włączył się do działalności konspiracyjnej,
-otrzymał zadanie zorganizowania wywiadu w koszarach na Bukówce zajętych przez Niemców,
-w czerwcu 1941r. zostaje kierownikiem rejonu wywiadowczego (w strukturach referatu II wywiad) o kryptonimie „Wrzosy” (składał się z Placówek Daleszyce, Szczecno, Cisów i Górno),
-od 26 października 1942r. otrzymał dodatkowe zadanie organizacji plutonu bojowego na Placówce Daleszyce,
-od 4 września 1943r. Komendant Placówki Daleszyce w Obwodzie Kielce,
-od 5 sierpnia 1944 r., podczas akcji Burza, dowódca II plutonu 2 kompanii I batalionu 4 pp Leg.
-zdemobilizowany jesienią 1944 r.