Jach Jan

Pseudonim” „Grab”
Placówka Włoszczowa Gmina w Obwodzie Włoszczowa

-urodził się w 1912r.,
-mieszkaniec wsi Konieczno,
-członek ZWZ,
-aresztowany 26 grudnia 1943 r. i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Tam otrzymał numer 1647. W czerwcu 1944 r. rodzina została powiadomiona, że zmarł.