Żakowski Stanisław

Samodzielna Grupa Przemysłowa.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

Inżynier.
Komendant Obwodu „C-III” Ostrowiec Świętokrzyski.