Bierzyński Paweł "Korwin"

Pseudonim: „Korwin”, „Szczepan”, „Roch”, „Julian”, „Jeleń”.
Stopień wojskowy: rotmistrz/major.

Komendant Obwodu Włoszczowa.

Komendant Obwodu Częstochowa.

Dowódca II batalionu 27pp.

Pochodził z Warszawy. Podczas pierwszej wojny światowej walczył w Legionach
W II RP w 24 pułku ułanów.
Od 15 lipca 1926 roku, jako porucznik, instruktor w Szkole Podoficerów Zawodowych Kawalerii (najpierw w Lwowie, a potem w Jaworowie)
W 1939r. przeniesiony do Kielc do sztabu 2 Dywizji Piechoty Legionów. Bierze udział w walkach kampanii jesiennej i dostaje się do niewoli. Do domu powraca w grudniu 1939r.
Włącza się w nurt konspiracji gdzie piastuje szereg odpowiedzialnych funkcji:
od lipiec 1940r. do listopad 1941r. Komendant Obwodu Włoszczowa,
od końca 1941r. do sierpnia 1944r. Komendant Obwodu Częstochowa,
od sierpnia 1944r. do (?) dowódca II batalionu 27 pp
Po zakończeniu okupacji niemieckiej pozostaje w konspiracji. Według rodziny otrzymał już wtedy awans na pułkownika i wielokrotnie przekraczał zieloną granicę. Na przełomie 1946/47r podczas jednej z wypraw został ranny.
Ostatni raz był widziany w lutym 1947r. Według niepotwierdzonych informacji został zabity w okolicach Kłodzka podczas przekraczania granicy.