Hart Stanisław

Pseudonim: „Batory”
Stopień wojskowy: sierżant
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Mieszkaniec Zawady w Gminie Irządze, Powiat Włoszczowa.
Związany z konspiracyjnym ruchem ludowym. Zastępca Komendanta Gminnego Batalionów Chłopskich w Gminie Irządze.
W październiku 1943r. żołnierz oddziału partyzanckiego BCH ppor. Aleksandra Seweryna „Bartosz”.
18 października 1943r. oddział podporządkowuje się zgodnie z umową AK i wchodzi w skład oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” jako jego III kompania.
„Batory” obejmuje funkcje dowódcy II plutonu, którą piastuje do 15 grudnia 1943r. kiedy następuje demobilizacja na okres zimy.
Nie mamy informacji o jego powrocie do oddziału w roku 1944.