Gacoń Eugenia

Placówka Staszów. Obwód Sandomierz.

Już jesienią 1939 roku pomagała przetrzymywanym w Staszowie jeńcom polskim.
Przeszła szkolenie dla sanitariuszek prowadzone w domu Marii Iżyłowskiej „Murka” przy ulicy Południowej.