Potocka Alberta

Pseudonim: „Matka”.

Komenda Obwodu Wloszczowa.

 

Żona hrabiego Alberta Potockiego, którego ojciec hrabia Henryk był właścicielem dóbr w Koniecpolu.
Rodzina mieszkała w dworze w Chrząstowie.
Prowadziła tam lokal kontaktowy na potrzeby Referatu V Łączność Komendy Obwodu Włoszczowa.