Polewski Władysław

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Sosna”
Stopień wojskowy: ppor.
Placówka Moskorzew Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”
1 kompania I batalionu 74 pp.
3 kompania I batalionu 74 pp.

Urodzony 10 października 1910r. Mieszkaniec wioski Chlewice.
Od 1941r. członek ZWZ na Placówce Moskorzew.
Od początku kwietnia (niektóre źródła podają, że od 30 kwiecień 1944r. ale przebieg wydarzeń pokazuje, że do oddziału musiał wstąpić wcześniej) żołnierz oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
Pełni funkcję zastępcy dowódcy I plutonu.
Podczas akcji Burza oddział przekształcony w 1 kompanię I batalionu 74 pp.
Od 6 sierpnia 1944r. dowódca I plutonu w 1 kompanii.
16 sierpnia 1944r. przeniesiony na stanowisko dowódcy II plutonu w 3 kompanii I batalionu 74 pp.
Zdemobilizowany w listopadzie 1944r.