Skubera Stanisław

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Przed wybuchem wojny drużynowy w harcerstwie. Od 28 sierpnia 1939 roku, razem z innymi harcerzami, prowadzi służbę ochronę koszar I batalionu 2 ppLeg. który opuścił koszary i wyruszył nad granicę z III Rzeszą.
Już w październiku 1939r. wstępuje do Służby Zwycięstwu Polsce.

Wchodzi w skład konspiracyjnej "trójki" zorganizowanej przez Kazimierza Maciejewskiego "Tarzan", drużynowego pozaszkolnej drużyny harcerskiej, który zaprzysięgał go w domu swoich rodziców, przy ulicy Kolejowej.
Brak danych co do przebiegu służby w Armii Krajowej.