Wojtasik Władysław

Pseudonim: „Wicher”
Referat II wywiad Komendy Obwodu Kielce
Oddział partyzancki „Wilk” Komendy Obwodu Kielce
Podczas akcji Burza 1 kompania 4ppLeg. AK

-Urodził się 11 lutego 1922 roku w Kielcach.

-Po ukończeniu Szkoły Powszechnej im. Stanisława Staszica w Kielcach w roku 1935 rozpoczął naukę w szkole średniej, uzyskując w roku 1939 małą maturę.

-Bardzo wcześnie wstąpił  do ZWZ. Należał do grupy sabotażowo – dywersyjnej w referacie  II wywiad Komendy Obwodu której szefem był Antoni Wacławik „Saturn”.  Centralnym punktem spotkań grupy był dom „Saturna” przy ulicy Szerokiej 14 (dziś Żeromskiego). Wojtasik był w grupie zastępcą. Grupa prowadziła nasłuch radiowy, kolportowała prasę i przygotowywała się do zadań sabotażowo – dywersyjnych. W tym celu przeprowadzono kilka akcji rozbrajania Niemców.

-Razem z braćmi dołączył do oddziału partyzanckiego „Wilk” na przełomie czerwca i lipca 1944r.

-W połowie lipca 1944r. oddział „Wilk” szedł w skład oddziału partyzanckiego „Wybranieccy” w którym utworzył IV pluton.

-W akcji „Burza” wraz z całym oddziałem tworzył 1 kompanię 4ppLeg. AK

-Podczas koncentracji w miejscowości Zagnańsk – Siodła (pierwsza połowa sierpnia 1944r.) zachorował. I został odwieziony do Kielc.

-W roku 1945 po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Liceum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach został przyjęty na Wydział Lekarski AM we Wrocławiu, gdzie w roku 1950 uzyskał dyplom lekarza.

-Pierwszą pracę podjął w Ośrodku Zdrowia w jednej z dzielnic Wrocławia, równocześnie pracując w Szpitalu Rydygiera w tym mieście.

-W roku 1952 powrócił do Kielc podejmując pracę w Szpitalu Wojewódzkim na Oddziale Chorób Wewnętrznych, początkowo jako asystent, następnie starszy asystent. Wkrótce został p.o. dyrektora szpitala.

-W latach 1952-53 był twórcą i wykładowcą Szkoły Felczerskiej w Kielcach.

-W roku 1961 wygrał konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego SzW, które to stanowisko piastował nieprzerwanie do roku 1992, tj. do czasu przejścia na emeryturę.

-W w roku 1966 uzyskał stopień dr nauk medycznych w Akademii Medycznej w Białymstoku.

Zmarł 6 czerwca 2010 roku w Kielcach