Jackiewicz Bolesław

Pseudonimy: „Łabędź”, „Wilia”, „Ryś”, „Wszemir”

Stopień wojskowy: kpt./mjr

Komenda Okręgu Kielce AK

Dzieciństwo i młodość

Jackiewicz Bolesław

Urodził się 15 lipca 1914r. Zachorzu (powiat mołodeczański, obecnie Litwa). Syn Józefa, gajowego oraz Anny z domu Potaszkiewicz.

-ukończył szkołę powszechną w Lebiedziewie,

-uczył się w gimnazjum w Mołodecznie, gdzie w 1934 zdał egzamin dojrzałości.

-od 1934  w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie – Ostrowi Mazowieckiej, po jej ukończeniu awansowany na stopień podporucznika, ze starszeństwem od 1 października 1937.

-przydzielony jako dowódca plutonu do 1 Pułku Piechoty Legionów 4 Dywizji Piechoty Legionów.

-1937 ukończył kurs szybowcowy w Ustianowej,

-1938 ukończył kurs narciarski w Bukowinie,

Okupacja niemiecka

-podczas kampanii obronnej  1939 w 1 pp Legionów,

-11 września ranny pod Kałuszynem,

-do 19 września w szpitalu w Brześciu nad Bugiem, następnie w Wilnie,

-od 19 września 1939 (po przekroczeniu granicy z Litwą) internowany, przebywa w szpitalu w Kownie,

-20 grudnia 1939 uciekł, przez Łotwę, Szwecję, Wielką Brytanię dotarł 31 grudnia 1939 do Francji,

-14 stycznia 1940 wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem francuskim, przydzielony do 1 Pułku Grenadierów 1 Dywizji Grenadierów,

-od 15 lutego jako dowódca plutonu 3 kompanii 1 batalionu 1 Samodzielnej Brygady Podhalańskiej stacjonującej w Bretanii,

-od maja do czerwca 1940 uczestnik kampanii norweskiej, w rejonie Beifjordu oraz wzgórza 773, a także walk pod Narwikiem. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

-po powrocie do Francji bierze udział w kampanii francuskiej, aż do kapitulacji oddziału,

-18 czerwca 1940 pod Combourg uciekł, wyruszył do nieokupowanej części Francji, dotarł do Tuluzy. Osadzony w różnych obozach,

-uciekł i przez Hiszpanię i Portugalię dotarł  16 sierpnia 1941 do Gibraltaru,

-11 października dociera do Liverpoolu (Wielka Brytania) gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem brytyjskim.

-od 4 listopada w 7 Brygadzie Strzelców,

-18 marca przydzielony do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej,

-awansowany na stopień porucznika ze starszeństwem od 1 stycznia 1943,

-od 28 września 1942 uczestnik Kursu Wyższej Szkoły Wojennej (II na obczyźnie), po jego ukończeniu 31 marca 1943 mianowany oficerem dyplomowanym, skierowany na praktykę sztabową,

-8 marca zaprzysiężony na członka AK,

-10 października 1943 awansowana na stopień kapitan dyplomowany – ze starszeństwem od 10 października 1943

-8/9 kwietna 1944 skok do kraju na terenie Okręgu Kielce - na polach pomiędzy Ociesękami, a Wólką Pokłonną, zrzutowisko kryptonim "Mirt".

-po skoku znajduje się w oddziale partyzanckim "Wybranieccy",

-od 15 kwietnia w oddziale partyzanckim Bolesława Boczarskiego "Jurand", gdzie zajmuje się szkoleniem,

-maj 1944 przydzielony do Okręgu Kielce gdzie obejmuje funkcję Szefa Oddziału III Komendy Okręgu. Funkcję pełni do stycznia 1945r.

-podczas akcji "Burza" jest jednocześnie oficerem operacyjnym Korpusu Kieleckiego.

-1 października 1944 awansowany na stopień major dyplomowany,  ze starszeństwem od 8 września 1944,

-1 stycznia 1945 odznaczony Virtuti Militarii za odwagę, szczególnie w walce pod Krasówkiem,

Okupacja sowiecka

-po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji, jako szef Oddziału III Sztabu Obszaru Zachodniego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, następnie WiN (Bydgoskie, Poznańskie, Olsztyńskie, Gdańskie), m.in. jako szef Wydziału Organizacyjnego Komendy Obszaru Zachodniego WiN (I Zarząd).

-1945 zawarł związek małżeński z Jadwigą Słoń (także żołnierz AK i konspiracji pod okupacją sowiecką). Mają dwójkę dzieci: Anna (ur. 1946) oraz Marek (ur. 1951)

-23 listopada 1945 pod fałszywą tożsamością „Bolesław Jankowski” aresztowany w Poznaniu przez UB, osadzony w więzieniu w Warszawie, na Mokotowie. W związku z amnestią zwolniony 28 lutego 1947. W późniejszych latach systematycznie inwigilowany,

-od lipca 1947 w Banku Rolnym w Gdańsku,

-od 1948 w księgowości w Banku Rolnym w Kielcach, zwolniony po głosowaniu przeciwko wysłaniu telegramu z okazji 70 urodzin Stalina,

-od 1951 główny księgowy w Pomocniczej Spółdzielni Metalowców w Kielcach,

-20 stycznia 1957 jako bezpartyjny wybrany posłem na Sejm PRL II kadencji (od 20 lutego 1957 do 20 lutego 1961), przejściowo w Kole Poselskim „Znak”.

-od 1961 księgowy w Wojewódzkim Związku Spółdzielczości Pracy,

-od 1968  na rencie inwalidzkiej,

 Zmarł 17 lipca 1982  w Kielcach.