Dudek Zygmunt

Pseudonimy: "Czarny Pokier", "Czarny".

Stopień wojskowy: podchorąży.

Zastępca dowódcy oddziału partyzanckiego "Tarzan".

Prawdopodobnie od wiosny 1943r. w oddziale partyzanckim Tomasza Wójcika "Tarzan", gdzie pełni funkcję zastępcy dowódcy.
Od końca sierpnia 1944r. razem z oddziałem w Zgrupowaniu Jana Piwnika "Ponurego". Wchodzi w skład oddziału konnego Zgrupowania I "Nurta".
7 lipca 1944r. podczas postoju w Woli Grójeckiej zastępowal nieobecnego dowódcę. Oddział został rozbity. Dudek podczas przebijania się z okrążenia został zabity.