Jakóbiec Wiesław

Pseudonim: „Juhas”

Oddział II Wywiad Komendy Okręgu Kielce

Podczas akcji Burza żołnierz 72pp oraz 6 kompanii 2pp Leg.

-Urodzony w 1926 r. rodzinie wojskowej, szkołę powszechną ukończył w 1939 r., dalszą naukę kontynuował na tajnych kompletach.
-Podczas okupacji niemieckiej działa w konspiracyjnym harcerstwie,
-Syn Janiny Jakóbiec „Kalina” której mieszkanie w Radomiu przy ul. Żeromskiego 17 od stycznia 1941 r. zostało pracownią sztabu II Oddziału Okręgu. Miał on tam idealne warunki do pracy konspiracyjnej, gdyż dom mieścił się przy ulicy ruchliwej, biegnącej w centrum miasta i posiadał dwa wejścia od frontu przez sklep z porcelaną i drugie od podwórza. Kancelaria funkcjonowała tam do lata 1944 r.
-W kancelarii pełnił funkcję łącznika i odpowiadał za ochronę lokalu.
-Podczas akcji Burza żołnierz 72pp oraz 6 kompanii 2pp Leg.
-W 1945 r. zdał maturę w Zakładach Naukowych Marii Gajl (obecnie Liceum im. Dionizego Czachowskiego) w Radomiu.
-W 1950 r. ukończył studia w Akademii Handlowej w Krakowie.
-Pracował jako organizator w zakładach przemysłowych w Radomiu, Darłowie, Pionkach, Łodzi oraz Warszawie. Równolegle uczył kolejno w Technikum Ekonomicznym i Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.
-Od połowy lat 60. związał się na stałe z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Kierowniczych (późniejszy Instytut Administracji i Zarządzania).
-Zmarł w 1988 r.