Łyczkowski Marian

Pseudonim: „Sternik”.
Podoficer broni Placówki Końskie, Obwód Końskie.

-Urodził się w 1917roku w Końskich.
-Do ZWZ wstąpił w 1941r. Nie wiemy czy od początku, ale zapewne bardzo wcześnie powierzono mu funkcję podoficera broni Placówki Końskie. Wpływ na to miał fakt, że wspólnie ze szwagrem (Tchórzewski Józef) prowadził przy ulicy Małachowskich warsztat naprawy radioodbiorników i innego sprzętu. Lokal wykorzystywany był do różnych celów bowiem posiadał tylne wyjście na boczny zaułek. Często odbywały się tam szkolenia, a na początku 1943r. przez kilka tygodni prowadzono tu nasłuch radiowy na potrzeby wydawanej w obwodzie gazetki.
-W związku ze swoją funkcją utrzymywał kontakty z grupą Związku Odwetu, a później Oddziału Dywersji Bojowej (Kedyw).
-Od początku marca do połowy czerwca 1943r. brał udział w kursie podoficerskim, po którego ukończeniu uzyskał awans na stopień kapral podchorąży.
-20 lipca 1943r. Stanisław Tomczak „Zych” idąc ulicą Małachowskiego w Końskich zorientował się, że obserwuje go idący za nim gestapowiec Klughardt. Aby zgubić ogon „Zych” wszedł do sklepu „Sternika”. Liczył, że uda mu się niepostrzeżenie wyjść tylnym wyjściem. O możliwości takiej wiedzieli jednak Niemcy, którzy często odwiedzali sklep naprawiając tam różne rzeczy. Gdy „Zych” wyszedł przez sklep na podwórko zastał tam już gestapowca z odbezpieczonym pistoletem w ręce. Na ucieczkę było zbyt późno, ale „Zych” zaryzykował. Zginął na miejscu.
Efektem zajścia było aresztowanie Łyczkowskiego, który został osadzony w koneckim więzieniu. Obawiając, że nie wytrzyma tortur prosił o dostarczenie mu trucizny.
-25 lipiec 1943r. oddział partyzancki dowodzony przez kpr. pchor. Kazimierza Chojniarza „Wacek” przeprowadził nieudany atak na więzienie chcąc odbić aresztowanych.
-Po zakończeniu śledztwa Łyczkowski zostaje zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Udało mu się przeżyć.
-Zmarł ok. roku 1980.