Jędrychowski Feliks Franciszek

Legionista, działacz POW. Żołnierz SZP/ZWZ/AK.

Dowódca powiatu SZP Częstochowa,

Komendant Obwodu Częstochowa, Komendant Inspektoratu Częstochowa,

p.o. Komendanta Okręgu Kielce.

Dzieciństwo i służba wojskowa

Ur. 11 stycznia 1894 roku w Bochni. Syn Józefa i Antoniny z d. Kociołek. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Bochni, a następnie do gimnazjum realnego w Bochni i Tarnowie, gdzie w 1914 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.
-Od 1912 r. czynny w Związku Strzeleckim, gdzie przeszedł przeszkolenie wojskowe.
-We wrześniu 1914 r. wstępuje tworzonego w Krakowie 4 pp Legionów Polskich, wchodzącego później w skład II Brygady Leg. Mianowany chor. piech. 29 IX 1914 r.
-W styczniu 1915 r. uczestniczy w kampanii karpackiej w walkach na froncie rosyjskim. W bitwie pod Cseries zostaje ranny. Umieszczony w szpitalu wojskowym. Po wyleczeniu przydzielony do 2 kompanii 4 pp. Leg. formowanego w Piotrkowie Trybunalskim przez płk B. Roję.
-Ukończył legionową szkołę oficerską. Awansowany 20 VIII 1915 r. ppor. piech.
-Walczy na Wołyniu, a po kryzysie przysięgowym wcielony do służby w armii austriackiej, gdzie służy do VI 1918 r.
-Następnie w Krakowie, a potem Tarnowie, gdzie działa w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) 
-W XI 1918 r. wcielony z oddziałem POW do tworzonego w Krakowie 4 pp. Leg.
-15 XI 1918 r. awansowany do stopnia por. piech.
-W 1919 r. uczestniczy w walkach z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej,
-W 1920 r. na froncie białoruskim wojny polsko-bolszewickiej. Jako dowódca kompanii za wykazane męstwo i odwagę został odznaczony VM kl. 5 i KW.
-Zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919 r.
-w 4 pp Leg. służy do 10 VI 1920 r. Przeniesiony z dniem 10 VI 1920 r. do 66 pp, gdzie służy do 22 VII 1922 r.
-Następnie przeniesiony do 16 pp. w Tarnowie na stanowisko dowódcy kompanii potem batalionu. W 16 pp służy do 6 XII 1923 r.
-Z dniem 6 XII 1923 r. przeniesiony do 16 pp. do 45 pp. na stanowisko dowódcy I batalionu w Równem.

-Awansowany do stopnia mjr sł. st. 1 VII 1923 r.
-Następnie pełni funkcję m. in. kwatermistrza 45 pp do 28 V 1927 r.
-W okresie od 29 V 1927 r. do 15 IV 1929 r. służy w sztabie 5 DP, gdzie pełni funkcję oficera PW.
-W 1929 r. był m. in. komendantem Placu Lwów.
-Ukończył kurs dla dowódców pułków w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.
-Awansowany 1 I 1929 r. do stopnia ppłk sł. st.
-Następnie przeniesiony z dniem 15 IV 1930 r.do 17 pp. w Rzeszowie na stanowisko zastępcy dowódcy tego pułku.
-Z dniem 20 IV 1934 r. mianowany dowódcą 22 pp. w Siedlcach.
-Do stopnia płk sł. st. awansowany 19 III 1939r.

 

II wojna światowa

W kampanii obronnej 1939 dowodzi 22 pp. Walczy z wrogiem na szlaku pułku, w Borach Tucholskich, w zaciętych bojach odwrotowych prowadzonych na kierunku przez Bydgoszcz, ku Dolnej Bzurze przez Puszczę Kampinoską do Warszawy. Walczy nad Bzurą, potem z grupą żołnierzy i oficerów przedziera się do Warszawy. Uczestniczy w obronie stolicy do 28 IX 1939.
-Przed kapitulacją znalazł się w gronie organizatorów SZP.
-Na początku X 1939 r. przebywał krótko w Siedlcach.
-W końcu X 1939 r. wyjechał do Częstochowy z zadaniem zorganizowania tam sieci konspiracyjnej SZP. Zalegalizowany pod nazwiskiem Feliks Stypułkowski zamieszkał w Grabówce i oficjalnie zatrudniony zostaje, jako referent społeczny gminy Grabówka.
-Do grudnia 1939 r. pełni funkcję dowódcy powiatu SZP Częstochowa
-Po przekształceniu SZP w ZWZ, od XII 1939 r. jest Komendantem Obwodu ZWZ Częstochowa. Zręby konspiracji tworzy na tym terenie w oparciu o zawodowych oficerów, oficerów rezerwy, działaczy niepodległościowych. Jako doświadczony konspirator systematycznie rozbudowuje sieć konspiracyjną SZP/ZWZ. Organizuje sztab organizacji, potem struktury terenowe.
-Wiosną 1940 r. zostaje mianowany Komendantem Inspektoratu ZWZ Częstochowa w skład, którego weszły obwody: Częstochowa, Włoszczowa i Opoczno przekazane do okręgu łódzkiego w zamian za obwód Radomsko. Inspektorat organizacyjnie podlega Komendzie Okręgu ZWZ Kielce.
-W grudniu 1941 zostaje mianowany przez KG ZWZ jako p.o. Komendantem Okręgu Kielce ZWZ/AK.

-Ciężko chory na gruźlicę zostaje odwołany w lutym 1942 r. z funkcji Komendanta Okręgu i przewieziony na leczenie do Poronina, gdzie w końcu marca 1942 r. zmarł. Pochowany, jako Feliks Stypułkowski na cmentarzu w Poroninie.