Górska Laura

Pseudonim: "Jaskółka".

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Jako łączniczka placówki jeździła z konspiracyjną pocztą do Rytwian i Staszowa.