Fryben Felicja

Pseudonim: „Fedora”, „Fantazja”.
Stopień wojskowy: strzelec/sierżant.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
1 kompania I batalionu 74 pp.

Urodziła się 18 sierpnia 1923r. w Częstochowie. Ojciec, Stefan, był inżynierem i pracował na Śląsku.
Szkołę powszechną i Gimnazjum Handlowe ukończyła w Częstochowie.
W 1941r. wstąpiła do Narodowej Organizacji Wojskowej.
Aresztowania wśród członków organizacji sprawiły, że w lipcu 1943r. grupa żołnierzy NOW opuszcza miasto i pod dowództwem por. Tadeusza Kozłowskiego tworzy oddział partyzancki.
20 października 1943r. grupa wchodzi w skład oddziału partyzanckiego AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” tworząc w nim 2 kompanie.
Przeniesiona do 1 kompanii w której przebywa do 15 grudnia 1943r. (demobilizacja na okres zimy).
Od kwietnia 1944r. ponownie w oddziale „Marcina” z przydziałem do II plutonu.
W lipcu 1944r. odznaczona Krzyżem Walecznych.
Podczas akcji Burza w II plutonie 1 kompanii I batalionu 74 pp.
Awansowana na sierżanta.
7 stycznia 1945r. po raz drugi odznaczona Krzyżem Walecznych przez Komendanta Głównego AK.
Po 1945r. powróciła do Częstochowy. Aresztowana przez UB, ale śledztwo umorzono.
Zmarła w roku 1996.