Stelmach Artur

Plutonowy policji.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Funkcjonariusz policji granatowej z posterunku w Staszowie. Współpracownik wywiadu.