Kawiński Karol Gwido

Pseudonim: „Rudolf”, „Wujek”, „Czesław”.
Stopień wojskowy: płk dypl.
Dowódca 7 Dywizji Piechoty.

-od V 1927 r. do 1929 r. dowódca 1 Batalionu Strzelców w ramach 8 Samodzielnej Brygady Kawalerii,
-w latach 1936-39 Dowódca Piechoty Dywizyjnej 27 DP z którą bierze udział w kampanii obronnej 1939 r.
-od 1941 r. do czerwiec/lipiec 1944 r. Inspektor Główny Komendy Głównej ZWZ/AK (wizytuje Obszar Lwów),
-w lipcu 1944 r. skierowany do Inspektoratu Częstochowa z zadaniem obsadzenia funkcji Dowódcy 7 Dywizji Piechoty, którą sprawował do końca istnienia jednostki.