Wnuk Stanisław

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Orkan”.
Stopień wojskowy: plutonowy podchorąży.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się 26 lipca 1922r. w Wilkowie, Gmina Irządze. Syn Józefa.
Rodzice byli zatrudnieni w dużym gospodarstwie rolnym.
-Ukończył 7 klas szkoły powszechnej w Irządzach.
-Przez dwa lata (do 1939r.) uczył się w Gimnazjum Św. Stanisława Kostki w Kielcach.
-Od jesieni 1939r. na polecenie członków przedwojennego Stronnictwa Ludowego prowadzi tajną naukę dzieci z zakresu geografii i historii.
-W roku 1940 uczęszczał do trzeciej klasy gimnazjum w Częstochowie, ale z powodu zamknięcia szkoły przez Niemców, naukę kontynuował na tajnych kompletach w Sokolnikach (Placówka Lelów), a później w Irządzach.
-W lutym 1940r. wstąpił do ludowej organizacji konspiracyjnej Straż Chłopska (późniejsze nazwy „Chłostra”, (Bataliony Chłopskie) i należy do Placówki w Zagórzu.
-4 lipca 1943r. na polecenie swoich konspiracyjnych władz wstępuje w celu odbycia przeszkolenia do oddziału partyzanckiego M. Tarchalskiego „Marcin”, gdzie od sierpnia jest przydzielony do I Drużyny kpr. „Dęba”.
-8 października 1943r. ciężko ranny podczas bitwy pod Stojewskiem (Placówka Krasocin).
-Na leczenie skierowany do rodzimej placówki. Do oddziału już nie wraca.
-Kontynuował naukę na tajnych kompletach, a w roku 1944r. uczęszczał na kurs podchorążych po ukończeniu którego otrzymał stopień plutonowego podchorążego.
-W roku 1945 zdał maturę.
-W lipcu 1945r. aresztowany przez UB na cztery tygodnie.