Mirowski Lucjan

Mirowski Lucjan

Pseudonimy: „Błyskawiec”, „Orkan”, „Wyrwicz”
Stopień wojskowy: kapitan
Komendant Obwodu Częstochowa
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”
Dowódca I bat 27pp AK

-od kwiecień 1942 do wrzesień 1942 r. pod pseudonimem „Błyskawiec” Komendant Obwodu Częstochowa,
-prawdopodobnie w strukturach Inspektoratu Częstochowskiego,
-od połowy kwietnia 1944r. do 6 czerwca 1944 r. pod pseudonimem „Orkan” pełni funkcję dowódcy liniowego oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”,
-podczas akcji Burza pod pseudonimem „Wyrwicz” dowódca I batalionu 27pp AK wystawianego przez Obwód Radomsko,
-20 października 1944r. ginie podczas udanej zasadzki na żandarmów na drodze Młynek-Żytno.