Plater Józef

Pseudonim: „Duży”.

Stopień wojskowy: pchor. ppor.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Prawdopodobnie na przełomie 1943/44r. otrzymuje od Komendanta Obwodu Włoszczowa zadanie odbudowania ewidencji członków obwodu, która określana jest „Kantyczką”. Podlega on bezpośrednio komendantowi, ale poza nim kontaktuje się także z ppor. Aleksandrem Kuśmierskim „Sęp”. Dzięki jego pracy ewidencja została odtworzona. Z całą pewnością nie zawiera jednak wszystkich nazwisk członków konspiracji z pierwszych lat okupacji. Przetrwała lata wojennej zawieruchy, ale później znalazła się w rękach UB.