Brudek Stanisław

Pseudonim: „Listek”.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.


Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Prawdopodobnie zdemobilizowany na początku sierpnia 1944r.