Pytlarz Mieczysław

Zdjęcie powojenne.

Pseudonim: „Roland”
Stopień wojskowy: strzelec.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się w marcu 1922r w Irządzach. Syn Jana, który razem z żona prowadził gospodarstwo rolne.
Szkołę powszechną ukończył w Irządzach.
Przed wybuchem II wojny rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Kielcach. Po 1939 roku kontynuował naukę na tajnych kompletach.
W 1941r. wstąpił do Batalionów Chłopskich – Placówka Irządze, Powiat Włoszczowa.
4 lipca 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” (Obwód Włoszczowa) skierowany tam na przeszkolenie przez władze BCH.
W oddziale jest celowniczym rkm do 15 grudnia 1943r. kiedy następuje demobilizacja na okres zimy.
Zimą 1943/44 ukończył gimnazjum na tajnych kompletach.
Do oddziału nie powrócił.
Po zakończeniu wojny ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie Poznańskim.