Wójcikiewicz Maria

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
W jej mieszkaniu okresowo znajdowała się „skrzynka” kontaktowa placówki.